Open voor alle motormerken!

Betaling / Voorwaarden

Betalingscondities

De overeenkomst (inschrijving) komt tot stand door aanvaarding van de deelnemer van het aanbod van The Race Academy. Met andere woorden: je meldt je aan voor een training, hetgeen in het algemeen via de website zal gebeuren. Na deze aanmelding ontvang je een bevestiging hiervan in de vorm van een e-mail. De deelnemer kan binnen 24 uur na inschrijving van het evenement zijn deelname kosteloos annuleren.

Betalingstermijnen

Aanbetaling: 30% van het totale deelnamebedrag binnen 2 weken na inschrijving te voldoen.
Restantbetaling uiterlijk 6 weken datum evenement.

Voorwaarden

 1. Deelname aan trainingen geschiedt op eigen risico. Deelnemer ziet af van iedere aansprakelijkheidsstelling van The Race Academy, de instructeurs en overige medewerkers, het circuit en de overige deelnemers, voor eventuele schade van welke aard dan ook zoals vervolgschade en lichamelijk letsel.
 2. The Race Academy, haar instructeurs en overige medewerkers, en het betreffende circuit, zijn tegenover de deelnemers, personen die de deelnemers vergezellen en overige bezoekers alsmede hun erven en/of hun rechtverkrijgenden en/of andere derden niet aansprakelijk voor enige persoon en/of materiële schade en gevolgschade van welke aard en omvang dan ook, welke tijdens het verblijf op het circuit waarop The Race Academy haar trainingen organiseert en tijdens of als gevolg van deelname aan deze trainingen of andere door The Race Academy georganiseerde activiteit is ontstaan, onverschillig door welke oorzaak, behoudens opzet en grove schuld, en – indien en voor zover verzekerbaar - maximaal tot het verzekerbare bedrag.
 3. Deelnemer is verplicht een adequate ziektekostenverzekering te hebben, afgestemd op de risico’s die deelname aan een training met zich meebrengt.
 4. Deelnemer verklaart ermee bekend te zijn en daarop ook nadrukkelijk te zijn gewezen door The Race Academy, dat het volgen van circuittraining, hoezeer ook eisen aan zorgvuldigheid en veiligheid in acht worden genomen door de organisator, een verhoogd risico met zich meebrengt.
 5. Deelnemer verklaart met het hiervoor genoemde akkoord te gaan, alsmede dat hij/zij alle door hem/haar veroorzaakte schade buiten de baan aan eigendommen van The Race Academy, haar instructeurs en medewerkers, en het betreffende circuit en de daar werkzame personen zal vergoeden.
 6. Deelnemer is bekend met de op het betreffende circuit geldende geluidsrestricties, bij het overschrijden waarvan uitsluiting van deelname aan de race trainingen plaatsvindt zonder dat enige vergoeding van de zijde van The Race Academy zal hoeven plaats te vinden.
 7. Deelnemer gaat akkoord met publicatie van opnamen die van hem / haar worden gemaakt ten behoeve van promotionele doeleinden van The Race Academy, instructiemateriaal e.d.
 8. The Race Academy behoudt zich het recht voor in gevallen van overmacht, zoals zeer slechte weersomstandigheden en veiligheidsoverwegingen de race trainingen of delen daarvan af te lasten zonder dat enige financiële compensatie en restitutie van cursusgelden plaatsvindt. De Race Academy is niet aansprakelijk voor de toestand van het circuit of de faciliteiten.
 9. Deelnemer is bekend met de verplichtingen betreffende het dragen van veiligheidskleding, omvattende een eendelige of tweedelige aanritsbare lederen overall, integraalhelm, lederen handschoenen en laarzen en een CE goedgekeurde rugprotector. De deelnemer is op de hoogte van de betekenis van de geldende vlagsignalen alsmede van de aanwijzingen die daaruit voortvloeien en de aanwijzingen en instructies van de instructeurs en overige medewerkers van The Race Academy en zal deze opvolgen op straffe van uitsluiting van verdere deelname aan de trainingen zonder dat enige restitutie van cursusgeld of vergoeding voor geleden schade plaatsvindt door The Race Academy.
 10. Indien de deelnemer op een eigen meegebrachte motorfiets rijdt, dient de motorfiets in een technisch uitstekende staat te zijn anders volgt uitsluiting van deelname. Alle motorfietsen worden door The Race Academy onderworpen aan een technische keuring voor aanvang van de training.
 11. Deelnemer is gedurende de training verantwoordelijk voor de door The Race Academy uitgegeven transponder en transponderhouder. Bij beschadiging of verlies is deelnemer volledig verantwoordelijk voor de kosten van reparatie of vervanging.

Download voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden als pdf-bestand

Aanmelden voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van alle aanbiedingen en het laatste nieuws van The Race Academy.