Otwarty dla wszystkich marek motocykli!

TRACK TRAINING BY TROY CORSER

Two-times World Champion SBK

GIVE AWAY A BMW
S 1000 RR!

Give away a gift certificate for a training of The Race Academy (on a BMW S 1000 RR!)

PŁATNOŚCI/WARUNKI

Making a booking

The agreement (registration) is achieved by accepting the participant of the offer of The Race Academy. In other words: you sign up for a course, which in general will be done via the website. After the registration you will receive confirmation in the form of an e-mail. The registration may be revoked : revocation shall as soon as possible, but no later than 24 hours after acceptance.

Payment terms

Deposit:
30% of the total payment has to be paid within 2 weeks after receipt of the confirmation.

Remainder of payment 6 weeks before the event.

WARUNKI

  1. Udział w kursie jest na własne ryzyko kursanta. Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Race Academy, instruktorów oraz innych pracowników, osób znajdujących się na torze oraz pozostałych uczestników kursu, włączając w to szkody materialne oraz uszkodzenia ciała.
  2. Race Academy, jej instruktorzy, pozostali pracownicy oraz osoby znajdujące się na torze są równi z uczestnikami, uczestnikami przybyłymi w towarzystwie oraz innymi gośćmi jak również ich sukcesorami i/lub osobami im przydzielonymi i/lub innymi osobami trzecimi i nie są odpowiedzialni za żadne szkody osobiste bądź materialne żadnego stopnia powstałe podczas pobytu na torze, na którym Race Academy organizuje swoje kursy i szkody powstałe podczas kursu bądź jako skutek brania udziału w jakimkolwiek treningu organizowanym przez Race Academy, bez względu na przyczynę, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku umyślnego i rażącego zaniedbania oraz jeśli jest to w zakresie ubezpieczenia, podlega najwyższej kwocie ubezpieczenia.
  3. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego, dopasowanego do poziomu ryzyka jakie pociąga za sobą uczestnictwo w kursie.
  4. Uczestnik deklaruje świadomość, że podczas kursu, szczególnie na terenie toru treningowego, ryzyko wypadku jest wysokie, dlatego wymagania w zakresie bezpieczeństwa będą spełnione i bezpieczeństwo uczestników będzie monitorowane przez organizatorów kursu.
  5. Uczestnik deklaruje, że zgadza się z powyższymi punktami oraz zobowiązuje się do zwrotu kosztów za wszelkie szkody spowodowane przez niego na torze treningowym Race Academy oraz poza nim. Uczestnik zapoznał się z normami hałasu na torach, przy przekroczeniu których wykluczenie z kursu przez organizatorów bez możliwości zwrotu kosztów będzie konieczne.
  6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z jego udziałem w celach promocyjnych, tworzenia materiałów szkoleniowych itp.
  7. Race Academy zastrzega prawo, w przypadku sił wyższych takich jak nieodpowiednie warunki pogodowe i bezpieczeństwo kursu bądź jego części, do zwiększenia opłaty za kurs bez możliwości zwrotu bądź finansowej rekompensaty. Race Academy nie jest odpowiedzialna za stan toru i wszelkich udogodnień w pobliżu.
  8. Uczestnik zapoznał się z wymogami dotyczącymi noszenia odzieży ochronnej, włączając w to jedną bądź dwie warstwy skórzanych kombinezonów, kasku, skórzanych rękawic i butów oraz zgodnego z normą CE ochraniacza na kręgosłup. Uczestnik zapoznał się ze znaczeniem obowiązujących sygnałów flagowych i czynności, które musi podjąć po każdym z nich oraz musi być świadomy miejsca przebywania instruktora oraz wytycznych, które przekazuje, jak i reszty pracowników Race Academy. Zaniechanie którejkolwiek z czynności skutkować będzie wykluczeniem z dalszego uczestnictwa w kursie bez możliwości zwrotu opłat za kurs lub rekompensaty za zniszczenia płaconej przez Race Academy.
  9. Uczestnik jest odpowiedzialny podczas treningu za wydany przez Race Academy transponder oraz uchwyt na transponder. Za zniszczenie bądź zgubienie koszty naprawy lub wymiany urządzenia na nowe poniesienie uczestnik kursu (kwota maksymalna to 275 dolarów).

Subscribe to our newsletter!

Be the first to know the latest news and hear about special offers of The Race Academy.